something I saw

2003-2014 (ongoing)
text I vinyl I installation


Een notitie van een herinnering, van een foto die ik nooit fotografeerde. 
Een herinnering is een ervaring die je in je geheugen hebt opgeslagen en voor de geest kan halen. Het is iets ontastbaar. Hoe meer je ze oproept, hoe scherper ze wordt. Fotografie legt herinneringen vast of beter,  ze creëert ze. Waardoor je zou kunnen stellen dat fotografie vergeten in de hand werkt. 
De abstractie van de witte teksten op de witte muren lopen parallel aan het ontastbare, het vervagen van de herinnering. Het zijn de foto's die je nooit zal zien.